Storholmen.se

Storholmen Förvaltning hjälper din styrelse att bli effektivare


Vi erbjuder styrelseträning för bostadsrättsförening. Skräddarsydd efter din styrelses behov. Vår styrelseutbildning är beprövad och mycket uppskattad av de föreningar som gått igenom den.

Bonnie Simms leder vår styrelseutbildning och hon har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och är idag ordförande i en bostadsrättsförening.

Kontakta Bonnie på bonnie.simms@storholmen.se eller på 072-968 78 58.Storholmen Förvaltning erbjuder kundnära, anpassade och effektiva lösningar.Ska din förening göra en upphandling?
Använd våra FAFF-underlag eller gör en snabbförfrågan.
Mer information »Konsten att förvalta ett husBeställ vår nya
företagspresentation!

Skicka ett mail till elisabeth.sjoberg@storholmen.se
Företagspresentationen finns både som PDF och tryckt. Ange din postadress om du vill ha den tryckta versionen.

Råd i upphandlingstider

Detta ska du se till att få av din förvaltare med det nya avtalet:

 • 3 månaders uppsägningstid för teknisk förvaltning. 4,5 månader för ekonomisk förvaltning.
 • Inga påslag på underentreprenörers fakturor. 0%!
 • Löfte om vite på 10.000 kr ifall förvaltaren inte lever upp till sina åtaganden.
 • Telefonkundtjänst för styrelse och boende från 7 på morgonen till 21 på kvällen.
 • Deltagande av förvaltare på styrelsemötena utan extra kostnad.
 • Snabb återkoppling på alla typer av ärenden. Varför inte kräva 40 sekunders svarstid på telefon och 2 timmar på mail?
 • En webbportal där du kan se alla föreningens ärenden.
 • Ett team som är specialiserat på att ta över föreningen från din gamla förvaltare.
 • Stöd så styrelsearbetet blir så enkelt som möjligt. När något händer ska förvaltaren ge förslag på vad som ska göras. Inte bara komma med frågor.

Välj den förvaltare som vill mest. Som visar energi och vilja.
Då löser sig allt.
Storholmen söker förvaltare och kundtjänstpersonal!

Vi söker både dig med lång erfarenhet och dig med mindre erfarenhet. För samtliga tjänster gäller att du måste älska kundkontakter.

 • Ekonomiska förvaltare
 • Tekniska förvaltare
 • Driftansvariga förvaltare
 • Kundtjänstpersonal

Är du intresserad? Kontakta Ulrika Norlin på ulrika.norlin@storholmen.se eller 073-663 52 42


Konsten att förvalta ett hus

Inget förvaltningsuppdrag är det andra likt och måste anpassas till fastighetsägarens villkor och förutsättningar. Olika fastighetsägare har skilda mål med sitt fastighetsinnehav.


En bostadsrättsförening har en annan målsättning än en hyreshusägande privatperson som i sin tur har ett helt annat mål än en institutionell placerare. För att du som fastighetsägare skall bli nöjd så tror vi att det är viktigt att vi som förvaltare tar fasta på det och anpassar vår tjänst till dig och dina mål.


Läs mer om våra tjänster för:
Bostadsrättsföreningar


Välkommen till en flexibel förvaltning!© Storholmen Förvaltning AB, Blasieholmsgatan 4A 5 tr, 111 48 Stockholm
Tel 0771-STORHOLMEN (0771-786 746), E-mail. info@storholmen.se, www.storholmen.se